Ο καλύτερος τρόπος να ξαναπιάσουμε το νήμα της δημιουργίας την καινούρια χρονιά...

...με συνεργασία σε μικρές ή μεγάλες ομάδες...
  ...κάστρα,χελώνες,γέφυρες και τρένα  την τελευταία μέρα του σχολείου για το 2016