"Από την Ειρήνη του Αριστοφάνη στην παγκόσμια Ειρήνη"

Ξεκινήσαμε το πολιτιστικό μας πρόγραμμα με κατασκευές,κουκλοθέατρο,ανάγνωση παραμυθιών,τραγούδια και καταγραφές.