Η μουσική έχει χρώμα;

 Χορεύουμε με κορδέλες ......
....και ζωγραφίζουμε τη μουσική που ακούμε!!!!!!!!