Παιχνίδια, ζωγραφιές και πειραματισμοί ...."στο τετράγωνο"!!


Ομόκεντρα τετράγωνα

Δημιουργούμε πίνακες με τετράγωνα όπως ο Paul Klee


Από το τρίγωνο και το τετράγωνο στην πυραμίδα!!