Από τις μαγικές, αυθόρμητες στιγμές δημιουργίας ......

"Οι κύκλοι με την κιμωλία" γέμισαν την αυλή!!!