Η μυρωδιά των κουκουναριών και του κυπαρισσόμηλου μας ακολουθεί...

...κι ανοίγει τους δρόμους της φαντασίας, ξεδιπλώνει τις δημιουργικές μας ικανότητες και όλοι μαζί συνθέτουμε το καινούριο, το πρωτότυπο, το διαφορετικό!!