Το ημερολόγιο του Δεκέμβρη..

Τα ταρανδάκια- μέρες γέμισαν μικρές εκπλήξεις και κάθε μέρα ένα παιδί θα παίρνει τα δώρα του Δεκέμβρη...


Σχόλια