Ταξίδι στο διάστημα....

                                          Σχεδιάζουμε το θέμα : "Διάστημα"
...και ξεκινάμε να φτιάχνουμε το διαστημόπλοιο που θα μας ταξιδέψει !!!