Τα γλυπτά έχουν τον πρώτο λόγο...

Μετά την επίσκεψη στον κήπο του Ζαππείου Μεγάρου και αφού έχουμε κάνει τις πρώτες συζητήσεις και τα πρώτα παιχνίδια συνεχίζουμε ζωγραφίζοντας το αγαπημένο μας άγαλμα και δίνοντας μορφή στον πηλό...